SudheeshbName: Sudheeshb

About: I still don't know who i am! I found a web developer, a hacker ,a small programmer , a blogger ,a footballer, and Still continues exploring... - A Proud INDIAN - Smile,Love,Comedy,Enjoy - I do not forget , and i do not forgive.


Points: 5666


Created on: 2017-11-27 18:34:50

Posts

Sudheeshb
ഞാൻ അസ്വസ്തനാണ്

ഒ പ്രപഞ്ചമേ ... ഞാൻ നിന്നെ ഓർത്ത് അസ്വസ്തനാണ്.

ഈ വരുന്ന മനുഷ്യൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ  ആയിരിക്കുന്നു ഇനി ഉള്ളവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ.

സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക്  നേരെ പതിച്ചുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭൂമിക്ക് കുടപിടിക്കണ്ട നാം അവനവ് വേണ്ടി മാത്രം തൽക്കാലം AC [AIR CONDITI0NER ] കുട പിടിപ്പിക്കുന്നു

മനുഷ്യൻ ആഡംബര ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃഷി ചെയ്യാൻ പുച്ഛം ആയിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള തലമുറയും അത് കണ്ട് വളരുന്നു

"ഒരു മരമോ ചെടിയോ നടാടെ എങ്ങനെയാണ് തണൽ ലഭിക്കുക"
നിങൾ കമൻറ് ചെയ്യണം

1 Likes Reply Share

Sudheeshb
പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു വലിയ സത്യം..... ☺ ☺
അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു ചോദ്യം.....☺ ☺
എന്തു കൊണ്ടാണ് വേഴാമ്പലിനെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരി ക്കുന്നത്..☺ ☺.. ☺ ☺
പല ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു.. ☺ ☺
മഴ കാത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്,, ☺ ☺
വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതു കൊണ്ട്,,,, ☺ ☺
അങ്ങനെ പലതും.. ☺ ☺
എല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.. ☺ ☺
നമ്മൾ കേരളീയർ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്... ☺ ☺
അതുപോലെ കുടുംബത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതു കൊണ്ടാണ് വേഴാമ്പലിന് ആ പദവി കിട്ടിയതെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല..
എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരീച്ചപ്പോൾ ഒരു മുത്തശ്ശിക്കഥ കേൾക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു്..☺ ☺
ഒട്ടേറെ നൊമ്പരത്തോടെയും.......☺ ☺
സാധാരണ പക്ഷികളും?☺ ☺ മ്യഗങ്ങളും☺ ☺
പോളിഗാമിയാണ്.. ? അതായത് ഒരു പക്ഷിക്ക് ഒന്നിലേറെ ഇണകൾ..☺ ☺
.http://www.funrocks.in/ എന്നാൽ വേഴാമ്പലിൻെറ ജീവിതായുസ്സിൽ, അതിന് ഒരൊറ്റ ഇണ മാത്രമേയുള്ളൂ..☺ ☺
വേഴാമ്പൽ ഇണ ചേർന്നശേഷം മരത്തിൽ പൊത്തുണ്ടാക്കി പെൺപക്ഷി അതിൽ മുട്ടയിടുന്നു..☺ ☺
പെൺപക്ഷിയെ പൊത്തിലിരുത്തി ആൺപക്ഷി തൻെറ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദ്രവം കൊണ്ട് പൊത്ത് അടയ്ക്കും..☺ ☺
കൊക്കിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആൺപക്ഷി കാടായ കാടൊക്ക തേടിനടന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് പെൺ പക്ഷിക്ക് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ കൊടുക്കും..
മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കൊക്ക് വെളിയിലേക്കിട്ട് പെൺപക്ഷി ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും..
ഉടൻ തന്നെ ആൺപക്ഷി വന്ന് കൂട് കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയും അമ്മയേയും മക്കളെയും സ്വതന്തരാക്കുകയും ചെയ്യും..
ഒരുപക്ഷേ ഇര തേടിപോകുന്ന വഴിക്ക് അച്ഛൻ പക്ഷി മരീച്ചു പോയാൽ അമ്മക്കിളി യും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കും..
നിശബ്ദമായ ഒരു തേങ്ങലോടെ മാത്രമേ എനിക്കിത് കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ...
മനസിൽ ഒരു നെരിപ്പോട് എരീയുന്ന പ്രതീതി.
വഴിക്കണ്ണുമായി അച്ചനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയും വിശന്ന് കരഞ്ഞ് തളർന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും എൻെറ മനസിലുണ്ടാക്കിയ നീറ്റൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകില്ല..
കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് വേഴാമ്പൽ എത്ര ഉദാത്തമായിട്ടാണ് കുടുംബം എന്ന സങ്കൽപ്പം നമുക്ക് കാട്ടി തരുന്നത്..
ഇവരുടെ സ്നേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ വലിയ പാഠമാണ്..
നാം നിസ്സാരമെന്നും ചെറുതെന്നും കരുതി ഒഴിവാക്കുന്ന പലതിലും പാഠങ്ങളുണ്ട്..
ആരും ഒന്നൂം ചെറുതല്ല.
അവയിലെ നന്മയേയും മൂല്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാതൃകയാക്കുന്നതല്ലേ മാനവികത. ..
നെഞ്ചിലേറ്റി നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകൾ എല്ലാവരിലുമുണ്ട്.
അതിലൊന്നാകട്ടേ ഈ വേഴാമ്പലും☺ ☺ എന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല വായിച്ചപ്പോള് പങ്കുവെക്കാന് തോന്നി..

Like 4 Reply Share

Sudheeshb

ജീവിതം എന്നത് ഒരു യാത്രയാണ്.
ഒരു കുന്നിലേക്കുളള യാത്ര. ആ കുന്നിലേക്കു കേറുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോർത്തരും
ആ കുന്നില്‍ കേറുന്ന ഒരാള്‍ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക . എന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ,കുടുംബക്കാർ അയൽവക്കക്കാർ, വിദേശർ, സ്വദേശർ വൃതൃസ്ഥ സ്വഭാവം,__ ഉളളവർ.

ഇതിൽ ഞാൻ സതോഷതോടെ കയറുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുവരുകയാണെകിൽ
ചിലർ ആശൃസിപ്പിക്കുന്നു

ചിലർ മറ്റുളളവരുടെ മുന്നിൽ ആളാവനും, മറ്റുളളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും മറ്റുളളവരെ കരയിപ്പിക്കുന്നു

ചിലർ എന്തിനക്കയോ വേണ്ടി ഓടുന്നു (ആ ഓട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയോ സങ്കടങളൊ കാണുന്നില. സ്വന്തം അമ്മയെ ചവിട്ടിയിട്ടുപോലും മടിയില്ലാത്തവർ )

ആ കുന്ന് കിയറാൻ ചിലർ എളുപ്പ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു () . പക്ഷേ ചിലർ മാത്രം അറിയുന്നു ഈ കുന്ന് അറ്റം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന്…2 Likes 2 Reply Share

Sudheeshb
Welcome I am Posting the First Post

Like Reply Share

Followers ( 37 )
Sudheeshb sasisonics vinod mani murukan Akhilpkb Dileepdilee Diyagoldwork Robin SharookAkhthar Alexcander_fomin MukeshM AnandPS remanan sanu Ravindran rajeshkadambat Anoopvnair Vivek Abhilash Abraham Satheesh Hari SUBIN Swathi Vineethvini Ghostrider Mridun Rahulbhaskar AKHIL SurajRocks Saiprasad Sabarinath SureshChirakkel Kukku anand1525 Pramodumanu
Followings ( 21 )
Sudheeshb sasisonics vinod Akhilpkb Dileepdilee Dileep sarath sreethu Alexcander_fomin MukeshM

His Name Suggests

Kaadaniyum Kalchilambe
Size : 9.1MB | 396 Views
Kaakkathampuratty
Size : 4.1MB | 467 Views
Konji Va Kanmani
Size : 5.4MB | 365 Views
Konchiva Kanmani (Instrumental)
Size : 7.9MB | 307 Views
Uthrada Poonilave Vaa
Size : 12.1MB | 198 Views
Cheruppathil Nammal Randum
Size : 2.7MB | 205 Views
Home | Back
© FunRocks.iN 2018™