தமிழ்

Whistle - Azhagiya Asura Song Lyrics | #Tamil-Lyrics


பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா

பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா

பெண் : வட்ட வட்டமாக
வானவில்லை வெட்டி
குட்டி குட்டி மாலை
ஆக்குவேன் புரவி ஏறி
நீயும் என்னை அள்ளி
கொண்டால் மூச்சு முட்ட
முட்ட சொட்டுவேன்
கூடுவிட்டு கூடு பாயும்
வித்தை கற்று உன்னை
அடைவேன்

பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா

பெண் : கடல் நீளத்தில்
கண்கள் கொண்ட பெண்ணிடம்
செல்வம் சேரும் கருங்கூந்தலின்
பெண்கள் தொட்ட காரியம் வெற்றி
ஆகும் உச்சந்தலையில் உள்ள
என் அர்ஜுனா மச்சம் சொல்லும்
என்னை சேர்பவன் யாரும்
அவன் சகலமும் பெற்று
வாழ்வான் என்று

பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா

பெண் : கனவொன்றிலே நேற்று
ரெண்டு பாம்புகள் பின்ன
கண்டேன் நகம் பத்திலும்
பூக்கள் மாறி மாறியே பூக்க
கண்டேன் விழுகும் போதே
வானில் ஏறி நட்சத்திரத்தை
கண்டேன் நிகழும் யாதும்
நன்றாய் தினம் நிகழ்ந்திட
தானே நானும் கண்டேன்

பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா

பெண் : அழகிய அசுரா
அழகிய அசுரா அத்துமீற
ஆசையில்லையா கனவில்
வந்து எந்தன் விரல்கள்
கிச்சு கிச்சு மூட்டவில்லையா
தர தர ரா

Movie: #visil


#அழகிய-அசுரா #அழகிய #Tamil-Songs-Lyric #Tamil-Movies-Song-Lyric #Tamil-Films-Song-Lyric #tamil-Cinemas-Song-Lyrics

Azhagiya Asura Video Song
https://youtu.be/Ry9BwSC6OK0


Whistle - Azhagiya Asura Song
Whistle - Tamil Movie Star Cast: Vikramadityaaditya, Sherin, Gayathri Raghuram, Vivek, Senthil and Others Music: D. Imman Direction: J.D & Jerry Description ...https://youtu.be/Ry9BwSC6OK0

Comment :
Related Items

MalayalamLyrics

Good Good Father Lyrics - Hill Country Bible Church Austin ft. Sarah Walters Artist: Hill Country Bible Church Austin feat. Sarah Walters Album: Good Good Father I`ve heard a thousand stori
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Broken Whiskey Glass Lyrics - Post Malone I done drank Codeine from a broken whiskey glass I done popped my pills and I smoked my share of grass Slaved for the man and I broke my fuckin`
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Jimi Blue Lyrics - Before You Go | #Lyrics Yeah! I miss you so A cold night, the stars are shining I looked down con stand you crying I don`t know why you say that you have to leave
Like Reply Share

தமிழ்

Brandy (You`re a Fine Girl) Lyrics - Looking Glass There`s a port on a western bay And it serves a hundred ships a day Lonely sailors pass the time away And talk about their homes And the
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™