தமிழ்

Zafarnamah Song Lyrics - Satinder Sartaaj | #Punjabi-LyricsSong Name : #Zafarnamah
Singer : Satinder Sartaaj
Lyrics By : Guru Gobind Singh Ji
Cast : Satinder Sartaaj
Label : Satinder Sartaaj
Release Date : 13th April 2020


Kamana karaya te kayam kari
Imaraja baksarejata rahaa prondram khunhi
Mav baksa bakṣnde oo dasa gay
Kahataa baksa roje de ho dil baji ho dil baji

Je dyasheye khobi de ho rahanaa mu
Ke beguno bethino tubenu mu
Na shadho na bajo na na bajo na purush
Ho dhavand baksande esovo nasta

Jahaa paak jirashat jahir jhoo
Rataa vida dhadchanko hazaar hjoo
Ata baksh oo pakk parvat digar
Rahimast rogi de haram digar
Ke shaahib de aarshat aajem hali
Je hasanal jmalarsht raajeev rahim

Je shaahib huraasat raajeev nabaaj
Garibal prasto te nibal guradaas
Shree hast prasto najeebal aajaj
Hakikat shanaasho na vigul kataab
Vedaansh byugsht shahib sahu
Hakikat shanasht jaakir jahoo
Aushinda e allama aalam khudae
Shahnda e khare aalam kushaye

Gujarinda a kare alama kabir
Gnahanda e khare alama aamir
Mraeat baram bara kasame ni kaste
Bajan gava esṭa asma gava yaste

Kataraa ert baarat baro
Sevak sevak maahat maaks vaho
Kasevona kura to etabaar
Hamaaro d shabd aakhiree marato tabaar

Manaaya kasesaaya adbr brej
Baro das sagona daler
Kase pust ustant se sher nand
Na girad bujm maisho aahoo gujar

Kasam us sphekhudiya garajee khurm
Na phauje ajijm sumst ganam
Gussaane chekaare je nach jeh nal
Ke dahalak baraeda robe khabar

Ke pehala siknde de drnga madan
Meyaate go tiroto sanga madan
Blaachaar geedam mein aa da madam
Mak tad tiro to maao ve dam

Tu marata mahila je daragu jasta
Lalsaka vuddam sire jasṭa
Ve khasame khuranako
Vagarna to boye te hira cikar

Na dhanav ke imad rhoe paise
Ghaga jorj aayam behj
Chalkshke koleku ta aaya jasta
Na jajbarsto kubasto nob aya jarst

Balmgema jstma posama dant
Maarkbar geetaaba roshaama dant
Harakst divaar ramadhe rooh
Vakhundeya kaatir sudh karke rooh

Ke beru niyamata ka seva di vanga
Na khurdnda tiro na khustnta khava
Jo nadinake khavrki nyadnda bjang
Csi hahiyaki tira te vedar dang

Hmrakhur bejrda jaye musang
Msekhana khurdnda beru aajada
Ke aakgan didrabi namanta bjang
Jo sele vahma tiro tukang

Kaise hamala kar damka pardhandi
Ho madhosh gizam divangi
Bache hamale kadambe te jukhme khurd
Jo kashra bajnagu to jaham she pooj

Te okhaaja mrdud saiya deedaar
Be madan nyomate mtdaane vaar
Drga adararue odee de min
Baykti laachr bakshee damin

Amalage shejarm ṭiro tuknga
Dasue basukusṭe sude dharm
Bache bire bari te tiro tukng
Damiksṭa hamjunja lelare rung

Slopaee ymbuva chando sude
Kee meddam purosh goee chogr sude
Karmakaar tirato mange kamaan
Promi ye haayoyu jehaad

Gschur sekho ke mrido ne ko
Rmardan mardon te nursht ho
Thmaakirch mardeeko ndka rjaar
Ke bache ha tan aaya dsbe sumaar
#Zafarnamah #Punjabi-Songs-Lyrics #2020-Punjabi-Songs-Lyrics #Beat.Minister #Popular-Punjabi-Songs-Lyrics

Zafarnamah Video Music

https://youtu.be/dSzFLZwEwF4


ZAFARNAMAH ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾਹੑ ظفرنامه - SATINDER SARTAAJ (Persian/Punjabi)-Recorded 1st Time in the History
Zafarnamah of Guru Gobind Singh jiComposer / Singer - Satinder SartaajMusic Arranged and Programmed by - Beat Minister Video Conceptualised by - Sandeep Shar...https://youtu.be/dSzFLZwEwF4

Comment :
Related Items

தமிழ்

Zafarnamah Song Lyrics - Satinder Sartaaj | #Punjabi-Lyrics Song Name : #Zafarnamah Singer : Satinder Sartaaj Lyrics By : Guru Gobind Singh Ji Cast : Satinder Sartaaj Label : Satinder Sarta
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™