தமிழ்

Be My Lady Uh Tiktok Lyrics | #LyricsWith my lil’ ho, she special
Get her the diamonds, they came with a bezel
Yeah, she a rider, I gave her a medal
She my lil’ shawty, I know she a rebel
I know that she feelin’ the kid
See the young ni^^a, it’s makin’ her heavy
Pop out with my bi^^h
My new girl, they see us, I know that they envy

Got a thing on my ho
Keep that thing with my ho
Man, I swing with my ho
Who are you? Not my bro
Not my bro, she my ho
She my ho, broke my heart
Broke my heart, oh my God
She a thot, yeah, on God

Ayy, she a thot, my lil’ baby, uh
I got racks in the safety, uh
Ni^^as cap, they fugazi
And when I’m around, I’m drivin’ her crazy, baby
Be my lady, uh, f^^k it
We hop in Mercedes, huh
I know that you tryna date me
She fell in love and it’s makin’ her hazy, uh

With my lil’ ho, she special
Get her the diamonds, they came with a bezel
Yeah, she a rider, I gave her a medal
She my lil’ shawty, I know she a rebel
I know that she feelin’ the kid
See the young ni^^a, it’s makin’ her heavy
Pop out with my bi^^h
My new girl, they see us, I know that they envy

She a thot, my lil’ baby, uh
I got racks in the safety, uh
Ni^^as cap, they fugazi
And when I’m around, I’m drivin’ her crazy, baby
Be my lady, uh, f^^k it
We hop in Mercedes, huh
I know that you tryna date me
She fell in love and it’s makin’ her hazy, uh

She a thot, my lil’ baby, uh
I got racks in the safety, uh
Ni^^as cap, they fugazi
And when I’m around, I’m drivin’ her crazy, baby
Be my lady, uh, f^^k it
We hop in Mercedes, huh
I heard that you tryna date me
She fell in love and it’s makin’ her hazy, uh#Be-My-Lady-Uh-Tiktok-Lyrics #Trending-Songs-Lyrics #Evergreen-Songs-Lyrics #Popular-Songs-Lyrics #New-Lyrics #Tiktok-Songs-Lyrics

Be My Lady Uh Tiktok Video
Comment :
Related Items

தமிழ்

Lil Nas X - THATS WHAT I WANT Lyrics | #Lyrics [Intro] One, two, three, four [Verse 1] Need a boy who can cuddle with me all night Keep me warm, love me long, be my sunlight Tell me li
Like Reply Share

தமிழ்

CKay - Love Nwantiti Lyrics | "I am so obsessed I want to chop your nkwobi" My baby my valentine Girl na you dey make my temperature dey rise If you leave me I go die (I swear) You are lik
Like Reply Share

தமிழ்

Pash Pash Pash Tiktok Lyrics | #Lyrics Eto meron one thing lang Bout to go down lahat kami dito high as f^^k Walang tigil sige lang yung paspas Kung sino sino mga babaeng nabasbas Yeah ye
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Open Your Wings (Chirakukal Mulakkuvan) Lyrics | Rohit Gopalakrishnan feat. MC Mushti, Jazadin & Kalai Mk Album : Chirakukal Mulakkuvan Singers - Sneha Sujith Shenoi, Harini Ravi Language : #
Like Reply Share
Hash Tags
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2021™