தமிழ்

Lord Surya Ashtakam Lyrics - Suryashtakam Devotional Song Lyrics | #Devotional-Lyrics
1) Adi deva Namasthubhyam,
Praseeda mama Bhaskara,
Divakara namasthubhyam,
Prabha kara Namosthu they.

2) Saptha aswa radha roodam,
Prachandam, Kasypathmajam,
Swetha padma dharma devam,
Tham Suryam pranamamyaham

3) Lohitham Radhamaroodam,
Sarvaloka pithamaham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

4) Trigunyam cha maha sooram,
Brahma Vishnu Maheswaram,
Maha papaharam devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Surya Ashtakam of Sun God

5) Bramhitham teja punjam cha,
Vayu makasa meva cha,
Prubhustwam sarva lokaanam,
Tham Suryam pranamamyaham

6) Bandhooka pushpa sankaasam,
Hara kundala bhooshitham,
Eka chakra dharma devam ,
Tham Suryam pranamamyaham

7) Viswesam Viswa karthaaram,
Maha Theja pradheepanam,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

8) Sri Vishnum jagathaam nadam,
Jnana Vijnana mokshadham,
Maha papa haram devam,
Tham Suryam pranamamyaham

Phala Sruthi

Suryashtakam idham nithyam,
Gruha peeda pranasanam,
Aputhro labhathe puthram,
Daridhro dhanavan Bhaveth.

Aamisham madhu panam cha,
Ya karothi raver dhine,
Saptha janma bhaved rogi,
Janma janma dharidhratha.

Sthree thails madhu maamsani.,
Yasth yejathu raver dhine,
Na vyadhi soka dharidhryam,
Surya lokam sa gachathi.#Surya-Ashtagam #Surya-Ashtakam #Hindu-Devotional-Lyrics #Hindu-Bhakthi-Lyrics #Lord-Surya-Ashtakam-Lyrics

Comment :
Related Items

MalayalamLyrics

Kanakadhara Stotram Lyrics - Kanaka Dharaa Stavam Lyrics ‘Kanaka’ literally means “Gold” and ‘Dhara’ means “Stream” Stotra : Kanakadhara Music Composer : Guru Adi Shankaracharya 1
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Subramanya Karavalambam Lyrics and Meaning | #Devotional 1) Hey Swaminatha Karunakara Deena Bandho, Sree Paravatheesa Mukha Pankaja Padma Bandho, Sreesadhi Deva Gana Poojitha Pada Padma, Val
Like Reply Share

தமிழ்

Bantureethi Kolu Carnatic Song Lyrics - Thyagaraja Krithis Lyrics | #Devotional Pallavi Bantu Reeti Kolu Viyavaiyya Raama (Bantureethi) Anupallavi Tunta Vinti Vaani Modalaina Mad
1 Likes Reply Share

தமிழ்

Sam Smith - Like I Can Lyrics | #Lyrics [Verse 1] He could be a sinner, or a gentleman He could be a preacher, when your soul is damned He could be a lawyer on a witness stand But he`ll n
Like Reply Share
Hash Tags
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2021™