தமிழ்

Mahishaswara Mardini Stotra Lyrics | Ayi Giri Nandini | #Devotional


Composed : Adi Shankaracharya
Sung : Goddess ChamundeshwariAyi giri nandini, nandita medini, visva vinodini, nandinute ||
Giri vara vindhya shirodhini vasini vishnuvilaasini jisnunute ||
Bhagavati he shitikaNthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

SuravaravarshiNi durdharadharshiNi durmukhamarshiNi harsharate ||
TribhuvanaposhiNi shankaratoshiNi kilbishamoshiNi ghosharate ||
DanujaniroshiNi ditisutaroshiNi durmadashoshiNi sindhusute ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavaasini haasarate ||
ShikharishiromaNi tungahimaalaya shringanijaalaya madhyagate ||
Madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini raasarate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi shatakhaNda vikhaNditaruNda vituNditashuNda gajaadhipate ||
RipugajagaNda vidaaraNachaNda paraakramashuNda mrigaadhipate ||
NijabhujadaNda nipaatitakhaNda vipatitamuNda bhataadhipate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi raNadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute ||
ChaturavicharadhuriiNamahasiva dutakrita pramathaadhipate ||
Duritaduriihaduraashayadurmati daanavaduta krutaantamate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi sharaNaagata vairivadhoovara viiravaraabhayadaayakare ||
Tribhuvanamastaka shoolavirodhishiirodhikritaamala shoolakare ||
Dumidumitaamara dundubhinaada mahomukhariikrita tigmakare ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi nijahunkriti maatraniraakrita dhoomravilochana dhoomrashate ||
Samravishoshita shoNitabeeja samudbhavashoNita biijalate ||
Shivashivashumbhani shumbhamahaahavatarpita bhutapishaacharate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

DhanuranusangaraNakshaNasanga parishphuradanga naTatkaTake ||
Kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hataabaTuke ||
Krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga raTadbaTuke ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute ||
JhaNa jhaNa jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate ||
Natita nataardhanatiinatanaayaka naatitanaatyasugaanarate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute ||
Shrita rajanii rajanii rajanii rajanii rajaniikaravakravrute ||
Sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Sahitamahaahava mallamatallika mallitarallaka mallarate ||
Virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute ||
Sita kruta phullisamullasitaakruNtallaja pallavasallalite ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

AviralagaNda galanmadamedura mattamatangajaraajapate ||
Tribhuvana bhooshaNa bhootakalaanidhi roopapayonidhiraajasute ||
Ayi sudatiijanalaalasamaanasa mohanamanmatharaajasute ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Kamaladalaamalakomala kaantikalaakalitaamala bhaalatale ||
Sakalavilaasakalaanilayakrama kelichalatkala hamsakule ||
Alikulasankula kuvalayamaNdala maulimiladbakulaalikule ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Karamuraliirava viijita koojita lajjita kokila manjumate ||
Militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate ||
NijaguNabhoota mahaashabariigaNa sadguNasambhruta kelitale ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Katitatapiitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche||
PraNatasuraasura maulimaNisphuradamshulasannakha chandraruche||
Jitakanakaachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute ||
Krutasurataaraka sangarataaraka sangarataaraka soonusute ||
Surathasamaadhi samaanasamaadhi samaadhi samaadhi sujaatarate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Padakamalam karuNaanilaye varivasyati yonudinam sashive ||
Ayi kamale kamalaanilaye kamalaanilayah sakatham na bhavet ||
Tava padameva param padamityanushiilayato mama kim na shive ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute guNarangabhuvam ||
Bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha sukhaanubhavam ||
Tava charaNam sharaNam karavaaNi nataamaravaaNi nivaasisivam ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate ||
Kimu puruhoota puriindumukhiisumukhiibhirasau vimukhiikriyate ||
Mama tu matam sivanaamadhane bhavatii kripayaa kimuta kriyate ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Ayi mayi diinadayaalutayaa krupayaiva tvayaa bhavitavyamume ||
Ayi jagato jananii krupayaasi yathaasi tathanumitaasitare ||
Yaduchitamatra bhavatyurariikrutaadurutaapa mapaakrurute ||
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||


#aIGIRI #Aigiri-Nandini #Ayi-Giri-Nandini #Ayi-Giri-Nandini-Lyrics #Devotional-Songs-Lyrics #FunRocks-Devotional #Bhakthiganangal #Pooja-Songs #Pooja-Songs-Lyric #Hindu-Devotional-Songs-Lyric

Comment :
Related Items

தமிழ்

Maahi Lyrics - Rahi | #Hindi-Songs-Lyrics Song : #Maahi Singer & Lyricst : #Rahi Language : #Hindi Dil Pe Rakhiyan Teri Duavan Tu Hai Mera Saathi Aitbaar Kar Ve Tu Maahiyan Na
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Sri Venkateswara Suprabhatam Lyrics | #Devotional Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam Kowsalya supraja Rama poorva sandhya p
Like Reply Share

தமிழ்

Bolna Lyrics - Kapoor & Sons | #2016-Hindi-Songs-Lyrics Movie : Kapoor & Sons Song : #Bolna Music: Tanishk Bagchi Lyrics: Dr. Devender Kafir Label: Sony Music Entertainment India Pvt. Ltd. S
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Olichandra Poo Poola Lyrics - Mappila Album Songs Lyrics Olichandra Poo Poola Vannathalla.. Oruvante Dhoodhar Pirannathalla.. Makkatha Mukya Quraisi Veettil.. Mahmudhar Thvaha Janichathaa.
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™